MAY 2021 WORSHIP on Facebook

SUN., MAY 2    SUN., MAY 9   SUN., MAY 16    SUN., MAY 23    SUN., MAY 30

APRIL 2021 WORSHIP on Facebook

SUN., APRIL 4 (Easter)   SUN., APRIL 11    SUN., APRIL 18 


HOLY WEEK 2021 WORSHIP on Facebook

MAUNDY THURSDAY (April 1)    GOOD FRIDAY WORSHIP (April 2)


MARCH 2021 WORSHIP on Facebook

SUN., MARCH 7   SUN., MARCH 14   SUN., MARCH 21   SUN., MARCH 28 [Palm Sunday]


FEBRUARY 2021 WORSHIP on Facebook

SUNDAY, FEB. 7   SUNDAY, FEB. 14   SUNDAY, FEB. 21   SUNDAY, FEB. 28


JANUARY 2021 WORSHIP on Facebook

SUNDAY, JAN. 3      SUNDAY, JAN 17    SUNDAY, JAN 24    SUNDAY, JAN. 31


DECEMBER 2020 WORSHIP on Facebook

SUNDAY, DEC. 6 [FB]    SUNDAY, DEC. 13 [FB]   SUNDAY, DEC 20 [FB]

CHRISTMAS EVE, 7:30 PM [FB]


 

Pages